รูปแแปลก ๆ ตลกน่ารัก

รูปแปลก ๆ ตลกน่ารัก

รูปแปลก ๆ ตลกน่ารัก  ที่มา: อมยิ้ม  

รูปแแปลก ๆ ตลกน่ารัก

รูปแปลก ๆ ตลกน่ารัก

รูปแปลก ๆ ตลกน่ารัก  ที่มา: อมยิ้ม  

เล่นกับอาหาร

เล่นกับอาหารเป็นความคิดสร้างสรรค์ของช่างภาพ Vanessa Dualib ภาพของศิลปินชาวบราซิล เธอพยายามที่จะทำให้ผักและผลไม้มีชีวิต เพื่อสร้างอารมณ์ขันและทำให้อารมณ์ดี ที่มา: อมยิ้ม

เล่นกับอาหาร

เล่นกับอาหารเป็นความคิดสร้างสรรค์ของช่างภาพ Vanessa Dualib ภาพของศิลปินชาวบราซิล เธอพยายามที่จะทำให้ผักและผลไม้มีชีวิต เพื่อสร้างอารมณ์ขันและทำให้อารมณ์ดี ที่มา: อมยิ้ม